نایس تولز

هشداریه حیاتی درباره کارورزی | خانه روانشناسی ایران

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

به گرازش از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در تاریخ ۹۴/۹/۲

به هشدار کلیه اعضای محترم سازمان نظام روان­شناسی و مشاوره کشور می­ رساند با عنایت به اینکه شورای مرکزی سازمان در حال بررسی و تصویب آیین­ نامه آزمون جامع تخصصی (برد تخصصی) می­ باانجام گرفت، فعلا آیین­ نامه کارورزی کان لم یکن تلقی می­شود، دریافت هرگونه وجهی از بابت کارورزی توسط مراکز روان­شناسی و مشاوره و یا روان­شناسان و مشاوران دارای پروانه نظام روان­شناسی مطلقاً ممنوع می­ باانجام گرفت.شایسته اســـــت داوطلبان کارورزی در حوزه روان­شناسی و مشاوره هیچ وجهی بابت انجام کارورزی نپرداخانومد. بدیهی اســـــت چگونگی ­ انجام کارورزی به صورت مطلوب به زودی از طرف سازمان اعلام خواهد انجام گرفت.

برای مشاهده پیوند رویداد این مکان کلیک کنید