نایس تولز

مجموعه سؤالات آزمون نایس تولز کانون وکلای دادگستری البرز

۱۱ تیر ۱۳۹۶


♦♦♦♦ اختصاصی سایت نایس تولز ♦♦♦♦نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵
اینجا ببینید
جدول تحلیلی اعلام ظرفیت های آزمون وکالت ۱۳۹۵
اینجا ببینیدبخشنامۀ یکنواخت سازی هزینه های دادرسی

مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

اینجا ببینیدقانون برنامه پنجساله ششم توسعه از اینجا دریافت کنیدقانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از اینجا دریافت کنیدقانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از اینجا دریافت کنید• مجموعه کامل آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور از اینجا دریافت کنید• مجموعۀ کامل نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوۀ قضاییه طبقه بندی شده بر اساس سر فصل های قوانین از اینجا دریافت کنید• بانک سوالات ویژه داوطلبان آزمون وکالت ۹۶ از اینجا دریافت کنید