نایس تولز

شعر نو : شمعدانی

۲۳ خرداد ۱۳۹۷

شمعدانی اسمان تکه ای از ابی احساس من است
که دران ماه نشان هوس عاشقی است
کهکشانها جاری اب است
به شب های زلال
نور زیبایی ستاره
امیدوخیال سرخی افق
من
من نمیدانم کی وچطور پای بزغاله کوه باسر سنگ شکست
حوض ماهی خشکید شمعدانی تب کرد
گربه در باغ گلابی گم شد
تونمیدانی
کی وچطور فقل در باز نشد …!
پشت در ……مرد
کوچه مان تنها شد
شیر اب باغچه بغض گرفت وترکید
اسمان تکه ای از ابی احساس من است

وهنوز تونمیدانی کی وچطور من تورا گم کردم
در شبی بارانی
که دگر ماه نبود.

کهکشان ناپیدا ..

وستاره بی نور ..

خوب میدانم ..
کی وچطور…

نسرین_حسینی